sunnuntai 27. marraskuuta 2016

Sosiaalipsykologinen tutkimus viidesluokkalaisilla

Lukion sosiaalipsykologian ryhmä teki pienen psykologisen tutkimuksen viidesluokkalaisilla. Kyseessä oli mukaelma Solomon Aschin kuuluisasta janakokeesta. Se on klassinen koe ryhmäpaineesta.  Siinä koehenkilö arvioi janojen pituuksia ryhmässä, jossa on hänen lisäkseen kuusi ennalta ohjeistettua valekoehenkilöä. Valekoehenkilöt olivat psykologian opiskelijoita. He lausuivat peräkkäin ääneen käsityksensä siitä, mikä esitetyistä kolmesta janasta on erillisen vertailujanan pituinen. Kokeen varsinaisesta tarkoituksesta tietämätön, oikea koehenkilö (siis viidesluokkalaiset) sanoivat oman arvionsa  viimeisenä. Varsinaiset koehenkilöt olivat koetilanteessa yksin, eivätkä siis kuulleet toistensa vastauksia. Ideana oli siis se, että jos lukiolaiset vastaavat väärin, niin myöntyykö varsinainen koehenkilö ryhmäpaineeseen. 

Seuraavassa tuloksia psykologian ryhmän tutkimuksesta.

Ensimmäisellä kierroksella valekoehenkilöinä toimivat lukiolaiset vastasivat oikein.  Ensimmäisellä kierroksella viidennen luokan 23:sta oppilaasta 22 vastasi oikein. Toisella kierroksella kaikki valekoehenkilöt vastasivat johdonmukaisesti väärin. Tähän kierrokseen osallistui 22 varsinaista koehenkilöä.  Heistä 4 mukautui väärään vastaukseen eli alistuivat ryhmän paineen alla. Prosentteina tämä on 8.8 %. Tämä tutkimus siis tutkii konformisuutta eli taipumusta yhdenmukaiseen käyttäytymiseen.

Konformisuutta on tutkinut esim. Solomom Asch. Hänen tutkimuksissaan noin 33 % taipui ryhmäpaineen alla vähintään kerran.  Lähes joka kymmenes Aschin koehenkilöistä taipui ryhmäpaineeseen joka tutkimuskerralla. Vain joka neljäs koehenkilö pystyi vastustamaan täysin joka tutkimuskerralla.   Aschin tutkimuksissa tutkittiin aikuisia . Viidennen luokan oppilaat olivat siis varsin itsenäisiä, evätkä olleet kovin helposti johdateltavissa.  Toki ehdimme tutkia vain kaksi kierrosta, eivätkä tulokset ole täysin vertailukelpoisia. Myös tutkimustilanne oli hieman erilainen, kun oppilaat tiesivät muidenkin osallistuvan tutkimukseen. 

Psykologian opiskelijat kokivat tutkimuksen tekemisen mielenkiintoisena  ja olisi jatkossakin antoisaa tehdä yhteistyötä koulukeskuksen oppilaiden kanssa.

Kurssin opettajana toimi Sirpa Löytöluoma-Herrala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti