torstai 19. marraskuuta 2015

Hankkeiden välisestä ystävyydestä...

Ultra Brata soveltava otsikko tarvinnee hieman valaistusta.
Koulullamme on samanaikaisesti menossa sähköisiin YO-kokeisiin valmistautuminen, OPS-työ ja ei ainoastaan yksi vaan peräti kaksi erillistä hanketta. Tuntuu nopeasti ajatellen pahalta n. 15 hengen organisaatiossa, mutta ei välttämättä ole likikään niin ahdistavaa, kuin voisi luulla.

Liikettä lukioon -hankkeen teemat osuvat melkoisen hyvin yksiin uuden lukion OPS:n tavoiteiden kanssa ja erityisesti integraatiokurrsien suunnittelussa on likimain tarpeetonta ajatella mikä on hankkeen toimintaa ja mikä on koulun normiarkea. Käytännössä toteamme että kun vaikkapa yhteistyökurssien suunnittelu tai valmistelu on vienyt sen verran aikaa, ettei se enää kuulu normaalin ns. YT-ajan piiriin, alkaa toiminta olemaan hankkeelta laskutettavaa. Näin kannattaa hyviä ideoita heruttaa ja hieroa kelloa vilkuilematta, silloin kun tilanne on otollinen. Toisaalta OPS luo valmiuksia sähköisten välineiden yleistymiselle ja siten sähköisille YO-kirjoituksille, joten kolme palikkaa on jo aika hyvin taputeltu samaan kassan.

Toinen yhdenaikanen hankkeemme on Erasmus+ hanke yhteistyössä portugalilaisen yhteisyökoulumme kanssa. Tätä hanketta vetää maantieteen ja biologian lehtorimme Simo Tolvanen ja olen itse myös tuon hankkeen hankeryhmässä mukana. Tämän hankkeen polttopisteessä on hankkeen nimen "Arctic wind and southern sun" mukaisesti uusiutuvat energiantuotantomuodot, jotka hyödyntävät erilaisia maantieteellisiä edellytyksiämme. Tämän kaltainen yhteen (tai oikeastaan kahteen) teemaan tutustuminen monelta kantilta (ilmiö, tekniikka, kustannusrakenne, valtiollinen ohjaus, kansantalous, ympäristövaikutukset) on kerrassaan erinomainen esimerkki LOPS-16 tavoitteissa olevista teemaopinnoista.

Hanketta varten on avattu yhteiset GoogleDrive -kansio, Facebookryhmä ja PedaNet -sivusto, minkä lisäksi yhteyttä on pidetty toistuvasti Skype-puheluin. Näillä tavoin TVT:n pedagogisesti mielekäs käyttö on myös ollut kovasti keskiössä, kuten muissakin tämän hetken ponnisteluissamme. Joudumme siis etenemään kieli keskellä ties mitä pitääksemme selvillä minkä hankkeen tavoitteita olemme kulloinkin ajamassa. Aina se ei ole helppoa, mutta kyllä ne työtunnit on tähän saakka aina saatu jompaan kumpaa osumaan...päällekäisyyksiä välttäen tietenkin.

Hankehöylä Tuomas


keskiviikko 18. marraskuuta 2015

LibreOfficea Chromebookeille

Sähköisten yo-kirjoitusten lähestyessä meidänkin koulussa mietitään, miten parhaiten valmistautua uusiin koitoksiin. Koska meillä on opiskelijakäytössä Chromebookeja, tuottaa hieman päänvaivaa saada Digabissa käytössä oleva Libre Office käyttöön oppitunneilla. Tähän ongelmaan löytyi ainakin jonkinlainen ratkaisu pienellä Google-haulla. Havaitsimme nimittäin pilvipalvelun nimeltä rollApp, jonka avulla Libre Office käynnistyy kiltisti myös Chromebookin selaimeen. Testasin tätä maantieteen kakkoskurssilla ja teimme opiskelijoiden kanssa onnistuneesti pienen viivadiagrammin maailman väestönkavusta viime vuosikymmeninä.

perjantai 13. marraskuuta 2015

Posterinäyttely Valon vuoden kunniaksi

Kuluva vuosi on  kansainvälinen valon vuosi. Koulussamme teemavuosi tulee näkymään fy1 kurssilaisten postereina ja kuvaamataitokurssilaisten taideteoksina. Valo on myös yhtenä  teemana yläkoulun oppilaille järjestettävässä LUMA-viikkotyöpajassa.

Valotaide on vielä toteutusvaiheessa, mutta viimeiset posterit ripustimme ihailtavaksi seinälle tämän viikon lopulla. Idea postereiden tekemiseen tuli Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle tehdyltä tutustumiskäynniltä. Siellä meille esiteltiin postereita, joita nanotieteiden parissa tutkimustyötä tehneet olivat laatineet esitelläkseen omia tutkimustuloksiaan. Fysiikka 1 kurssin loppupuolella tuli sopiva aika kokeilla oppilaiden kanssa posterin tekoa kolmen oppitunnin ajan.

 Tutkimme ensin, miten posteri suunnitellaan ja tehdään. Netistä löytyy tähänkin nopeasti useitakin hyviä ohjeita. Tehtävänantona oli seuraava: " Tee posteri valosta. Kuvittele, että osallistut konferenssiin, jossa sinun aiheenasi on esitellä mielestäsi mielenkiintoisimmat valoon liittyvät ominaisuudet tai sovellukset. Ainoa rajoite sisällölle on se, että esiteltävien aiheiden on liityttävä valoon."

Oppilaat ryhtyivät työhön kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Käytimme työvälineenä Google Driven Slides tai Drawingsia. Tutkin hieman myös netissä olevia posterinteko-ohjelmia, mutta totesin Driven välineiden olevan käyttökepoisimmat tässä tilantessa, kun aikaa työvälineopiskeluun ei ollut.  Esille nostettavien asioiden valinta tuotti joillekin hieman päänvaikaa. Kuvien ja tekstien asettelusta ja tietenkin sisällöstä käytiin välillä tiukkaakin keskustelua. Keskusteluissa pyysin oppilaita esittelemään jonkun tärkeän valon käytösovelluksen. Pyynnön toteuttaminen osoittautui yllättävän vaikeaksi. Miten valoa tosiaan käytetään? Opettajan näkökulmasta oli hienoa seurata oppilaiden tapaa työskennellä, hakea tietoa, keskustella ja tehdä kompromisseja. Tiedollisen oppimisen ohella yhteistyötaidot saivat harjoitusta.

Lopputuloksena syntyi monta hienoa posteria, jotka nyt ilahduttavat laminoituna aulan seinillä. Ohessa joitakin työnäytteitä. Kuvien laatu on valitettavasti kännykkäkameraluokkaa.