maanantai 28. marraskuuta 2016

OPS-palaveri seurakunnan työntekijöiden kanssa


Kokoonnuimme Setälään 31.10.2016 seurakunnan työntekijöiden kanssa miettimään koulun ja seurakunnan yhteistyötä. Erityisesti pohdimme sitä, miten yhteistyötä on hyvä tehdä uuden opetussuunnitelman puitteissa.

Seurakunnan edustaja esitteli kirkkohallituksen kehittämää neljän korin mallia seurakuntien ja koulun yhteistyöstä.Yhteistyön muodot on tässä jaettu neljään eri ”koriin”.
1.    oppitunnit
2.    Koulun perinteiset juhlat
3.    Koulun uskonnolliset tilaisuudet
4.    kasvatus-, hyvinvointi- ja kriisityö
Uskonnollisia tilaisuuksia lukuunottamatta (kori 3) kaikki oppilaat osallistuvat toimintaan uskontokunnasta riippumatta. 

Lukion edustajat toivoivat seurakunnan  yhteistyötä esimerkiksi seuraaviin lukion kursseihin: Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa, soveltavan psykologian ja sosiaalipsykologian kurssi ja uusi teemaopintoihin kuuluva kurssi, aktiivinen lukiolainen yhteiskunnassa (Kurssin nimeä ei ole vielä virallisesti vahvistettu.)

Mietimme, millaisia yhteistyön muotoja seurakunnan kanssa voisi olla. Seurakunnan edustaja voisi esitellä erilaisia seurakunnan vapaaehtoistyön muotoja ( esim, YV-keräys, soppapäivä, ystävätoiminta, musiikkitoiminta, kerhonohjaus, isostoiminta, erilaiset tempaukset).Seurakunnan työntekijät voisivat kertoa kristillisiin perhejuhliin liittyvästä tapakulttuurista, etiketistä ja pukeutumisesta. Seurakunnan emäntää voisi kysyä kertomaan juhlien ruokailusta ja siihen liittyvästä etiketistä. Keskusteltiin myös muista järjeistöistä, joiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä.

 Palaveri oli erittäin antoisa ja tovottavasti tästä tulee koulutyöhömme paljon myönteistä yhteistyötä tulevaisuudessa. Lukiota palaverissa edustivat Sirpa ja Johanna. Tiedot perustuvat Merja Alapihan kokoamaan muistioon palaverista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti