keskiviikko 31. tammikuuta 2018

Etäpäivä 9.9.2017 LUMA- aineissa

Lauantaityöpäivät ovat lukiossamme hieman haasteellisia järjestää, sillä erityisesti vieraspaikkakuntalaiset opiskelijat ovat muun julkisen liikenteen puuttuessa lähes kokonaan riippuvaisia koulukuljetuksista, joita ei viikonloppuisin järjestetä. Osin tästä syystä päädyimme kokeilemaan etätyöpäivän pitämistä koulutuksenjärjestäjän määräämänä lauantaityöpäivänä.

Kukin opettaja sai itse päättää käyttämänsä menetlmän, joten erilaisia toteutustapoja tuli viljalti. Itse käytin Google Classroomia, jota käytän lähes kaikilla kursseilla lähiopetuksenkin tukena. Opetettavina kursseina oli vain kaksi lyhyen matematiikan kurssia sekä kemian pakollisen kurssin kaksi ryhmää, sillä työkurssia ei tokikaan etänä kokeiltu ;).

Kaikkien ryhmien osalta tehtävänanto oli hyvin samanlainen; tutustu seuraavaan kappaleeseen, ratkaise annetut kirjan tehtävät ja palauta ratkaisusi Classroomiin. Tehtävät ratkaistiin osin CAS laskinohjelmistolla (Casio Classpad Manager), joka oli ekaluokkalaisille melko uusi väline. Opiskelijat saivat siten harjoitusta myös abitti- ja YO kokeissa käytettävien ohjelmien käytössä.

Classroomiin palautetut työt pystyin käymään rauhassa ja täikammalla läpi, joten sain normioppituntia paremman käsityksen kunkin yksittäisen opiskelijan valmiuksista niin kemian kuin ohjelmistojenkin suhteen. Työtä tämän tyyppisestä tehtävien tarkistuksesta tuli normaalia enemmän, mutta siitä sai myös suuremman hyödyn irti. Erityisesti ohjelmien käyttöä harjoitellessa on hyvä kokeilla tällaista työskentelytapaa silloin tällöin. Myös opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä etäpäivään.Toki osa oli arvellut etäpäivän olevan selvästi tavallista koulupäivää helpompi, kun taas todellisuus oli päinvastainen.

Vierailu Eduskuntasalimuseoon 25.10.2017

Lukion abiturientteja ja vaihto-opiskelijoita vieraili Kauhajoen Eduskuntamuseolla. Oppaana toimi Maj-Lis Korhonen – kiitokset hänelle mielenkiintoisesta opastuksesta!

Eduskuntamuseo sijaitsee Sanssin koululla vanhassa juhlasalissa, joka talvisodan aikana toimi usean kuukauden ajan silloisen eduskunnan istuntosalina. Talvisodan syttyessä torstaina 30. marraskuuta 1939 joutui myös Helsinki pommitusten kohteeksi. Jotta eduskunnan työskentely saataisin turvattua poikkeuksellisissa oloissa, päätettiin lähteä turvallisempaan paikkaan. Eduskunta kokoontui Kauhajoella ollessaan täysistuntoon 34 kertaa. Ensimmäinen istunto pidettiin 5.12.1939 ja viimeinen 12.2.1940.

tiistai 30. tammikuuta 2018

Balettia Billyn kanssa

Marraskuisena torstai-iltana lähti lukion kyljestä 26 opiskelijaa ja 4 koulun opettaja- ja henkilökunnan jäsentä Viitalan
Sarin kyydissä kohti Vaasaa, kaupunginteatteria ja Billy Elliotin maailmaa. Osalla opiskelijoista käynti liittyi
ÄI10-kurssin (elokuva- ja teatterikurssin) suoritukseen, osa oli mukana kiinnostuksesta teatteriin.

Billy Elliot - musikaali perustuu brittiläisen ohjaajan Stephen Daldryn vuonna 2000 valmistuneeseen samannimiseen
elokuvaan, joka kertoo kuvitteellisen koillisenglantilaisen hiilikaivoskaupungin asukkaiden elämästä vuosien 1984-85
kaivostyöläisten lakon aikana.
Vaasan musikaalissa me katsojat pääsimme mukaan vauhdikkaaseen, tunteita herättävään esitykseen, jossa
teemoiksi voisi nostaa erilaisuuden hyväksymisen, äidittä kasvamisen, surun käsittelyn, ristiriidat perinteisen
maskuliinisuuden ja feminiiniseksi mielletyn balettimaailman välillä, sukupuoliroolit sekä yksilön elämän ja
yhteiskunnan tarpeiden yhteensovittamisen.

Vaikka musikaaleja usein moititaan kevyiksi viihde-esityksiksi erotuksena ns. vakavasta ja vakavasti otettavasta
kulttuurista, lunasti Billy Elliot kaikkineen ryhmän odotukset: vasta 11-vuotias Silas Lorenz Billyn roolissa täytti
näyttämön koko lähes kolmituntisen esityksen ajan, tanssikohtaukset, Elton Johnin säveltämä musiikki ja
vaihtuvat näyttämökuvat ja vaikuttavat ryhmäkohtaukset kaivosmiesten ja poliisien yhteenotoista, balettitunneista
ja nyrkkeilysalilta vetivät meidät koko salintäyden yleisön kanssa mukaan Billyn toiveisiin, äidin ikävään ja tietysti
tanssiin.

Ryhmä kiittää ja kumartaa Liikettä lukioon-hanketta reissun avustamisesta - liikettä oli näyttämöllä ja toivon
mukaan myös katsojien mielessä.