keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Hankintoja ja kokeiluja

 Opettaja sai ompun. 
Kyseinen onnesta soikea kansankynttilä on Heikki Luoma, joka toimii hankkeen ohjausryhmässä tietoteknisen osaamisen edustajana. Laite tuli tänään ja jo nyt Heikki on ehtinyt uppoutua syvälle Applen maailmaan. Kokeiltavaksi valittu konfigurointiohjelma vaikuttaisi toimivan juuri siten, kuin toivoimmekin. Oikea työkalu iPadien ja AppleTv laitteiden laitehallintaan on ilmeisesti siis löytynyt. Seuraavaksi personoimme edellisessa investointihankkeessa hankitut iPadit ja yhden AppleTV-laitteen. Jos homma toimii, kuten toivotaan, suoritetaan myös tähän hankkeeseen suunnitellut hankinnat suunnitelmien mukaisena.

Oppilaat saavat 3 tuntia kovennettua.
Perjantaina kokeillaan maanlaajuisesti YTL:n sähköisten kokeiden järjestelmää äidinkielen esseekokeessa. Kauhajoella kokeeseen osallistuu 13 kpl vapaaehtoisia abeja. Vapaaehtoisten innostus ei ollut kovin suuri, sillä heillehän eivät sähköiset kokeet vielä ehdi tulla eteen varsinaisissa YO-kirjoituksissa. Tässä täysmittaisesa kokeessa tutkitaan itse kokeen lisäksi myös koetehtävien siirron ja autentikoinnin toiminta sekä valmiiden vastausten liikenne YTL:n palvelimelle ja sieltä tarkastettavaksi. Koetilan laitepuljaus ja koneiden buuttaus Abittiin on toki jo kurssikokeista tuttua. Kokemuksista varmasti lisää myös tällä kanavalla perjantai-iltapäivän jälkeen. Pysykää kanavalla...

torstai 17. syyskuuta 2015

Hankkeen käynnistelyä

Hankeryhmän kokoonpano vahvistettiin opettajainkokouksessa ja mukana ovat humanisteista Johanna Nurmela-Ranta ja Sirpa Löytöluoma-Herrala, luonnontieteilijöistäSimo Tolvanen ja Marjo Nuuttila, atk-asiantuntijoista Sami Joensuu ja Heikkki Luoma sekä hallinnosta rehtori Virpi Nyman ja yours truly. Kielet tulevat edustetuksi Samin ja Virpin hahmoissa.

Pidimme hankeryhmällä ensimmäisen kokouksen tiistaina suunnitellaksemme etenemisjärjestystä. Samalla koordinoimme hanketta yhteen koulun Erasmus+ -hankkeen kanssa. Tähtitieteen kurssi ja luonnontieteiden työkurssit ovat jo toki käynnistyneet. Näiden kurssien yhteydessä on tarkoitus kokeilla hankkeen teemoja oppiaineksen integroinnin ja omien visuaalisten tuotosten muodossa. YO-kokeiden sähköistymiseen olemme myös jo varautuneet järjestämällä koeviikolla useita Abitti-kokeita.

Päätimme edetä Chromecast laitteiden hankintojen kanssa pikimmiten. Samoin laitamme hankintaan MacBookin iPad laitteiden ja AppleTV-laitteiden konfigurointiin. Jos visualisointilaitteiden ongelmat saadaan fiksusti ratkaistua, voimme detä myös tuotosten suhteen uudella tarmolla. Padien hankinta odottelee vielä viime lukuvuonna havaittujen ongelmien ratkaisua niin iCloudin kuin appsien hankinnankin suhteen. Koulutuksia hankkeen teemoista on tyrkyssä mukavasti. Sovimme koulutuksiin osallistumisista ja käytännössä kaikille ryhmäläisille löytyi ainakin yksi kohde heti syksyksi. Koulutuksista ja kokeiluista raportoidaan mm. tämän blogin kirjoitusten muodossa.

Hankkeelle on luotu sekä hallintoverkkoon että GoogleDiveen oma kansionsa. Driven hansio on hankeryhmän ja hallintoverkon kansio koko opettajakunnan käytössä.

perjantai 4. syyskuuta 2015

Liikettä ja vipinää OPS-vuonna

Koulun alusta tuntuu olevan vain hetki ja kuitenkin ollaan jo syyskuussa ja syksyn kirjoitusten alussa. Hankkeen ensivaiheen suunnittelussa on päästy alkuun. Ohjausryhmä muodostettiin eri aineiden opettajista elokuun helteillä. Mukana on edustettuna kemia (koordinaattori), rehtori/lyhyet kielet, fysiikka/matematiikka, historia/yhteiskuntaoppi, musiikki, psykologia/uskonto sekä maantiede/biologia. Tämä porukka ohjaa kaikkien toimintaa, koska hanke OPS-työhön nivoutuvana kaikkia tarvitsee.

Tähtitieteen kurssi on saatu alkuun, lähiopetuksen ja TVT:n avulla. Talven pimeiden tullen on tarkoitus vielä tähtiä tutkia lähemminkin. Itse käväisin Tulevaisuuden lukio-seminaarissa Helsingissä kuuntelemassa muiden esityksiä ja vaihtamassa ajatuksia toisten opettajien, rehtoreiden tai sivistysjohtajien kanssa. 

Tänään pohdittiin arvopohjaa ja toimintakulttuuria uuteen lukion opetussuunnitelmaan. Puhuttavaa riitti ja kerrankin oli siihen aikaa, kun opiskelijat olivat taksvärkissä. Alkuun on nyt päästy ja työtä riittää.