torstai 12. syyskuuta 2019


Tämä blogi heräilee jälleen henkiin.  Fysiikan parissa on edelleen ahkeroitu kovasti, mutta blogitekstit ovat päätyneet hankesivuille. Nyt päätin palata juurilleni ja lisäillä tänne omia ja oppilaitteni ajatuksia fysiikan opiskelusta. Alkanut lukuvuosi tulee olemaan varsin vauhdikas, sillä CERNin tiedeleirikoulun lisäksi koulussa pyörähtää käyntiin kaksi Erasmus + ja yksi kehittämishanke. Jutunjuurta siis löytynee.

CERNin tiedeleirikouluun pääsy oli viime keväänä todella iso ilouutinen. Ryhmä muodostui nopeasti ja heti syksystä ryhdyimme miettimään tutkimusaiheita. Seuraavalla jaksolla aloitamme myös oppitunnit. Kovin montaa luokkatuntia en aio pitää, tavoitteena on opiskella
tutkimusaiheiden kautta ja esitellä ne koko ryhmälle.  Ennen Jyväskylän yliopiston syysseminaaria olleella oppitunnilla tutustuimme hiukkaskiihdyttimiin.  Seuraavaksi pohdimme ilmaisimien sielun elämää, Yhden luennon verran pitänee tutkailla myös sitä, millainen tutkimuskeskus CERN on. Muut aiheet valikoituvat oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

Elokuun 23. päivä varahin (klo 6) perjantaiaamuna bussimme starttasi kohti Jyväskylää. Poimimme ilmajokiset ja nurmolaiset matkalta kyytille ja ehdimme juuri ja juuri puoli kymmeneksi seminaarin alkuun. Jälleen kerran ihailin fysiikanlaitoksen hienoa sijaintia, niissä maisemissa opiskelisin kovasti mielelläni.
Ohessa oppilaiden kertomus päivästä kuvien kera:


Luennot 

Ilkka Helenius: Monte Carlosimulaatiot hiukkasfysiikassa

Avauksen jälkeen alkoi päivän ensimmäinen luento. Luentoa piti tutkijatohtori Ilkka Helenius ja hän kertoi meille Monte Carlo -simulaatioista ja miten ne liittyivät hiukkastörmäyksiin. Monte Carlo -simulaatio hyödyntää todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä. Sen avulla voidaan erotella törmäystapahtumien vaiheita eri osa-alueisiin, simuloimaan yksittäisiä törmäyksiä ja se mahdollistaa suoran vertailun kokeellisten havaintojen kanssa. Puheenaiheeksi heiteltiin myös erilaisia termejä kuten kvanttiväridynamiikka, värivaraus ja värivuorovaikutus. Luennon lopuksi kuulimme PYTHIA nimisestä ohjelmasta, joita tutkijat käyttävät hiukkastörmäysten simulointiin. 


Elina Hämäläinen: Voiko netistä löytyvään tietoon luottaa

Lyhyen tauon jälkeen alkoi toinen luento, jossa kerrottiin nettisivustojen luotettavuudesta. Luennolla Elina Hämäläinen kertoi tuntomerkkejä millä voi erottaa luotettavan sivun ei-luotettavasta. Hän myös kertoi kokeista, joita oltiin pidetty kuudesluokkalaisille ja lukiolaisille, Niissä testattiin miten hyvin he tunnistavat luotettavan tiedon, Kokeen tulosten keskiarvo oli hyvin alhainen. Tästä voi päätellä, että tehtävä ei ollut helppo kummallekkaan ikäryhmälle.

Tutustuminen syklotronilabraan 


Lounaan jälkeen meidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen lähti ensin tutustumaan
nanolabraan ja toinen syklotroniin. Me lähdimme ensin suunnistamaan kiihdytinlaboratoriota
kohti. Ensimmäinen esitelty laite oli vehje, jolla voitiin muodostaa vetyatomista ja toisesta
valitusta atomista uuden alkuaineen atomi. Kyseiset atomit törmäytetään oikealla nopeudella,
joka on noin 10% valon nopeudesta, toisiinsa. Homma toimii tällä lailla aika hyvin, kunnes
päästään rautaan. Sitä raskaampia alkuaineita pitää muodostaa syytämällä neutroneja
tarpeeksi paljon ytimeen, kunnes se kyllästyy pommitukseen ja muuttaa yhden neutronin
protoniksi. Syklotronin parissa vierähti aikaa niin paljon, että nanolabraan emme ehtineet,keskiviikko 31. tammikuuta 2018

Etäpäivä 9.9.2017 LUMA- aineissa

Lauantaityöpäivät ovat lukiossamme hieman haasteellisia järjestää, sillä erityisesti vieraspaikkakuntalaiset opiskelijat ovat muun julkisen liikenteen puuttuessa lähes kokonaan riippuvaisia koulukuljetuksista, joita ei viikonloppuisin järjestetä. Osin tästä syystä päädyimme kokeilemaan etätyöpäivän pitämistä koulutuksenjärjestäjän määräämänä lauantaityöpäivänä.

Kukin opettaja sai itse päättää käyttämänsä menetlmän, joten erilaisia toteutustapoja tuli viljalti. Itse käytin Google Classroomia, jota käytän lähes kaikilla kursseilla lähiopetuksenkin tukena. Opetettavina kursseina oli vain kaksi lyhyen matematiikan kurssia sekä kemian pakollisen kurssin kaksi ryhmää, sillä työkurssia ei tokikaan etänä kokeiltu ;).

Kaikkien ryhmien osalta tehtävänanto oli hyvin samanlainen; tutustu seuraavaan kappaleeseen, ratkaise annetut kirjan tehtävät ja palauta ratkaisusi Classroomiin. Tehtävät ratkaistiin osin CAS laskinohjelmistolla (Casio Classpad Manager), joka oli ekaluokkalaisille melko uusi väline. Opiskelijat saivat siten harjoitusta myös abitti- ja YO kokeissa käytettävien ohjelmien käytössä.

Classroomiin palautetut työt pystyin käymään rauhassa ja täikammalla läpi, joten sain normioppituntia paremman käsityksen kunkin yksittäisen opiskelijan valmiuksista niin kemian kuin ohjelmistojenkin suhteen. Työtä tämän tyyppisestä tehtävien tarkistuksesta tuli normaalia enemmän, mutta siitä sai myös suuremman hyödyn irti. Erityisesti ohjelmien käyttöä harjoitellessa on hyvä kokeilla tällaista työskentelytapaa silloin tällöin. Myös opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä etäpäivään.Toki osa oli arvellut etäpäivän olevan selvästi tavallista koulupäivää helpompi, kun taas todellisuus oli päinvastainen.

Vierailu Eduskuntasalimuseoon 25.10.2017

Lukion abiturientteja ja vaihto-opiskelijoita vieraili Kauhajoen Eduskuntamuseolla. Oppaana toimi Maj-Lis Korhonen – kiitokset hänelle mielenkiintoisesta opastuksesta!

Eduskuntamuseo sijaitsee Sanssin koululla vanhassa juhlasalissa, joka talvisodan aikana toimi usean kuukauden ajan silloisen eduskunnan istuntosalina. Talvisodan syttyessä torstaina 30. marraskuuta 1939 joutui myös Helsinki pommitusten kohteeksi. Jotta eduskunnan työskentely saataisin turvattua poikkeuksellisissa oloissa, päätettiin lähteä turvallisempaan paikkaan. Eduskunta kokoontui Kauhajoella ollessaan täysistuntoon 34 kertaa. Ensimmäinen istunto pidettiin 5.12.1939 ja viimeinen 12.2.1940.

tiistai 30. tammikuuta 2018

Balettia Billyn kanssa

Marraskuisena torstai-iltana lähti lukion kyljestä 26 opiskelijaa ja 4 koulun opettaja- ja henkilökunnan jäsentä Viitalan
Sarin kyydissä kohti Vaasaa, kaupunginteatteria ja Billy Elliotin maailmaa. Osalla opiskelijoista käynti liittyi
ÄI10-kurssin (elokuva- ja teatterikurssin) suoritukseen, osa oli mukana kiinnostuksesta teatteriin.

Billy Elliot - musikaali perustuu brittiläisen ohjaajan Stephen Daldryn vuonna 2000 valmistuneeseen samannimiseen
elokuvaan, joka kertoo kuvitteellisen koillisenglantilaisen hiilikaivoskaupungin asukkaiden elämästä vuosien 1984-85
kaivostyöläisten lakon aikana.
Vaasan musikaalissa me katsojat pääsimme mukaan vauhdikkaaseen, tunteita herättävään esitykseen, jossa
teemoiksi voisi nostaa erilaisuuden hyväksymisen, äidittä kasvamisen, surun käsittelyn, ristiriidat perinteisen
maskuliinisuuden ja feminiiniseksi mielletyn balettimaailman välillä, sukupuoliroolit sekä yksilön elämän ja
yhteiskunnan tarpeiden yhteensovittamisen.

Vaikka musikaaleja usein moititaan kevyiksi viihde-esityksiksi erotuksena ns. vakavasta ja vakavasti otettavasta
kulttuurista, lunasti Billy Elliot kaikkineen ryhmän odotukset: vasta 11-vuotias Silas Lorenz Billyn roolissa täytti
näyttämön koko lähes kolmituntisen esityksen ajan, tanssikohtaukset, Elton Johnin säveltämä musiikki ja
vaihtuvat näyttämökuvat ja vaikuttavat ryhmäkohtaukset kaivosmiesten ja poliisien yhteenotoista, balettitunneista
ja nyrkkeilysalilta vetivät meidät koko salintäyden yleisön kanssa mukaan Billyn toiveisiin, äidin ikävään ja tietysti
tanssiin.

Ryhmä kiittää ja kumartaa Liikettä lukioon-hanketta reissun avustamisesta - liikettä oli näyttämöllä ja toivon
mukaan myös katsojien mielessä.

tiistai 28. marraskuuta 2017

Tietoa tekijänoikeuksista ja Kopiraittilan koulu -verkkomateriaali

Syyskuun alkupuolella järjestettiin Kauhajoella koulutusta tekijänoikeuksista. Koulutus oli kohdennettu Kauhajoen tutoropettajille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kauhajoen lukiosta koulutukseen osallistui allekirjoittanut.

Kolmen tunnin koulutus koostui kolmesta kokonaisuudesta: 
  1. Tekijänoikeudet: perusasiat ja käsitteet
  2. Oppilaitosten kopiointilupa, käyttöluvat ja lisenssit
  3. Työkalut tekijänoikeuksien opettamiseen

Kopiosto on luonut yhteistyötahojen kanssa Kopiraittilan koulu -verkkomateriaalin, jossa opettajalle on tarjolla valmiit välineet oppilaiden ikäkauden mukaisesti tekijänoikeuksien opettamiseen. Lukiolle suunnattua verkkomateriaalia käytettiin TVT01-kurssilla ja se sopi hyvin itsenäiseen opiskeluun. Aiheen opiskelua oli helppo kontrolloida opettajan näkökulmasta, kun verkkomateriaalissa oli loppukoe. Hyväksytystä suorituksesta sai todistuksen, jonka tuli palauttaa Google Classroomissa. 

perjantai 3. marraskuuta 2017

Historian opiskelua Google Classroomissa

Käytän oikeastaan kaikilla historian ja yhteiskuntaopin kursseilla Google Classroomia tehtävien palautukseen, arviointiin ja aineiston jakamiseen. Käyttö on helppoa, koska kaikilla opiskelijoilla on tunnuksen valmiina ja Classroom on muutoinkin varsin yksinkertainen toiminnoiltaan. Toisaalta tämä helppokäyttöisyys tarkoittaa välillä sitä, että oppimisalusta ei ole aina muokattavissa niin notkeasti kuin toivoisi.
Hyvänä puolena classroomissa on se, että opetuksen ei tarvitse aina olla luokkahuoneeseen sidottua. Esimerkkinä lauantai 9.9.2017, jolloin HI01. ja HI02. kurssilaiset suorittivat päivän oppitunnit kotoa käsin. Olin jakanut kurssien Classroomin päivän tehtävät ja aineistot ja jokaisella opiskelijalla oli määräajan sisällä itse mahdollisuus määritellä, missä ja miten tehtävät teki. Palautus tapahtui myös Classroomin ja näin siis myös töiden arviointi ja palaute tuli keskitetysti. Tehtävät olivat luonteeltaan tiedonhakua, haetun tiedon tarkoituksenmukaista koostamista ja aineiston tulkintaa. Classroom mahdollistaa tällaisissa kirjallisissa töissä paremmin opettajalle mahdollisuuden paneutua opiskelijoiden vastauksiin. Henkilökohtaista palautettaki on näin helpompi antaa ja kohdentaa.

torstai 2. marraskuuta 2017

Tuntematon sotilas

Lukion abit pääsivät koulutyön puitteissa katsomaan Aku Louhimiehen ohjaaman version Tuntemattomasta sotilaasta. Elokuva pohjautuu Väinö Linnan klassikkoromaaniin, mutta se on tämän päivän sotaelokuva yleisölle, jolla itsellään ei suurimmalla osalla ole omakohtaisia kokemuksia jatkosodasta. 

Opiskelijoiden kommenteissa nousi päällimmäisenä esiin, että elokuva oli katsomiskokemuksena vaikuttava. Tarina tuli iholle ja vakuutti realistisuudessaan. Varsin hiljaisena yleisö poistui, mutta tämä ei johtunut siitä, että elokuva ei olisi koskettanut - päinvastoin.

Elokuva oli samalla osa kolmannen vuoden opiskelijoiden opintoja: historian, äidinkielen ja uskonnon (etiikan) kursseja. Opetuksen kannalta se palveli erinomaisesti oppiainerajat ylittävänä, kokemuksellisena ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvana opiskeluna.